• BG-1(1)

Ứng dụng thiết bị y tế

DISEN có thể hỗ trợ tất cả các loại màn hình cho thiết bị y tế, chúng tôi có sẵn nhiều loại màn hình TFT LCD tiêu chuẩn để lựa chọn, chẳng hạn như màn hình cho máy thở y tế, Máy hô hấp nhân tạo, Máy thở di động, Máy thở phổi, Máy thở cơ học, Cơ học áp suất âm thông gió và thông gió cơ học áp suất dương có thể phù hợp với các ứng dụng của bạn.Chúng tôi ở đây để giúp hỗ trợ cung cấp màn hình cho thiết bị y tế.

Ứng Dụng Thiết Bị Y Tế-1
Ứng Dụng Thiết Bị Y Tế-3
Ứng Dụng Thiết Bị Y Tế-2
Ứng Dụng Thiết Bị Y Tế-4
Ứng Dụng Thiết Bị Y Tế-5